Blade Runner 2049 (2017) korean Subtitles


Korean
Blade.Runner.2049.2017.PROPER.BDRip.x264-COCAIN
2017.12.20.18:40 cliche http://sharethefiles.com/forum/viewtopic.php?t=272565 Post by bjorn j » Thu Jan 04, 2018 10:36 am 2019-02-28 오전 1:20:33 2:43:47 576.91MB ed2k://|file|%EB%B8%94%EB%A0%88%EC%9D%B4%EB%93%9C.%EB%9F%AC%EB%84%88.2049.Blade.Runner.2049.2017.PROPER.BDRip.x264-COCAIN.mkv|604930304|6B61B9498DD3638DF1AB825BC7DE2D7A|h=4UFEQZJNGBVOLA7XV7GUUXSMYZZD6OMM|/ 다운속도 빠름 5시간 걸림
Korean
Blade.Runner.2049.2017.1080p.BluRay.x264-SPARKS
Korean
Blade.Runner.2049.2017.HDRip.XviD.AC3-EVO
Korean
Blade.Runner.2049.2017.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT
블레이드 러너 2049
Korean
Blade.Runner.2049.Kor
http://cineaste.co.kr/bbs/board.php?bo_table=psd_caption&wr_id=1067473 블레이드 러너 2049 (Blade Runner 2049, 2017) 2017.12.20.18:40 cliche Blade.Runner.2049.Kor.smi (106.5K) WebVTT 변환 * 아직 영상이 배포 전이라 변환만 한 자막입니다. * WEB-DL은 26일에 배포될 예정. * 영상 나오거든 맞춰 보세요. * HDTS 같은 캠코더 영상에 맞춰 보는 건 말리고 싶네요, 잘 맞지도 않을뿐더러 그런 퀄리티로 감상할 영화는 아닙니다.