Empire vietnamese Subtitles


Vietnamese
Empire.S03E09.A.Furnace.For.Your.Foe.FLEET-HI.vi-1
Empire.S03E09.HDTV.x264-FLEET
Empire.S03E09.HDTV.720p.x264-AVS
Empire.S03E09.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
Empire.2015.S03E08.720p.HDTV.x264-FLEET
Empire.2015.S03E08.HDTV.x264-FLEET
Empire.2015.S03E08.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
Empire.2015.S03E07.720p.HDTV.x264-AVS
Empire.2015.S03E07.HDTV.x264-FLEET
Empire.2015.S03E07.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
Empire.2015.S03E06.720p.HDTV.x264-AVS
Empire.2015.S03E06.HDTV.x264-AVS
Empire.2015.S03E06.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
Empire SS2 (từ tập 3 đến tập 14)
khớp với bản HDTV , riêng tập 12 13 14 là bản web-dl
Vietnamese
Empire.2015.S03E05.HDTV.x264-FLEET
Empire.2015.S03E05.720p.HDTV.x264-FLEET
Empire.2015.S03E05.720p.HDTV.x264-AVS
Empire.2015.S03E05.720p.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
Empire.2015.S03E04.HDTV.x264-FLEET
Empire.2015.S03E04.720p.HDTV.x264-FLEET
Empire.2015.S03E04.720p.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
Empire.2015.S03E03.720p.HDTV.x264-AVS
Empire.2015.S03E03.HDTV.x264-AVS
Empire.2015.S03E03.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
Empire.2015.S03E02.720p.HDTV.x264-AVS
Empire.2015.S03E02.720p.HDTV.x264
Empire.2015.S03E02.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
Empire.2015.S03E01.720p.HDTV.x264-AVS
Empire.2015.S03E01.720p.HDTV.x264-LOL
Empire.2015.S03E01.720p.HDTV.x264
Empire.2015.S03E01.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
Empire.2015.S01E01.720p.HDTV.x264-KILLERS
Empire.2015.S01E01.HDTV.x264-KILLERS
Empire.2015.S01E01.480p.HDTV.x264-mRS
Empire.2015.S01E01.480p.HDTV.x264-MMKV
Empire.2015.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD
Phụ đề được thực hiện bởi Nhóm Phụ Đề ITFriend Subbing Team | www.facebook.com/itf.team | Biên dịch: Hương Vũ | Project Leader: Jay Dylan | Xem Thêm Các Tập Phim Khác Tại http://online.itfriend.net/drama/empire-season-1/ | Download Phim Miễn Phí Tại http://online.itfriend.net/