Gotham vietnamese Subtitles


Vietnamese
Gotham 2017 Season 04 Episode 01-10 Vietnamese
Vietnamese
Gotham 2017 Season 04 Episode 11-20 Vietnamese
Vietnamese
Gotham 2017 Season 04 Episode 21-22 Vietnamese
Vietnamese
Gotham Season 4
Vietnamese
Gotham.S04E01.720p.HDTV.Tivi9999-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S04E02.720p.HDTV.Tivi9999-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S04E03.720p.HDTV.Tivi9999-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S04E04.720p.HDTV.Tivi9999-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S04E05.720p.HDTV.Tivi9999-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S04E06.720p.HDTV.Tivi9999-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S04E07.720p.HDTV.Tivi9999-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S04E08.720p.HDTV.Tivi9999-AVS
Vietnamese
Gotham.S04E09.720p.HDTV.Tivi9999-AVS
Vietnamese
Gotham.S04E09.1080p.WEB.X264-TBS
Gotham.S04E09.720p.WEB.X264-TBS.srt
Dịch bởi MisterT.91 @ Phudeviet.org (nguồn AVS) Khớp bản TBS: Masmas
Vietnamese
Gotham.S04E10.720p.HDTV.Tivi9999-AVS
Vietnamese
Gotham.S04E11.720p.HDTV.Tivi9999-AVS
Vietnamese
Gotham.S04E12.720p.HDTV.Tivi9999-AVS
Vietnamese
Gotham.S04E13.720p.HDTV.Tivi9999-AVS
Vietnamese
Gotham.S05
Gotham - Fifth Season (2019)
Gotham season 05
By Mr_T
Vietnamese
Gotham.S05E01.720p.WEB.x264-TBS
Gotham.S05E01.1080p.WEB.x264-TBS
Reup Dịch bởi MisterT.91 @ Phudeviet.org Link Raw Fshare: https://www.fshare.vn/file/DXCNXG69GBU1
Vietnamese
Gotham.S03E20.720P.HDTV.x264-AVS.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E21E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E16.720p.HDTV.x264-KILLERS.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E17.720p.HDTV.x264-KILLERS.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E18.720p.HDTV.x264-KILLERS.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E19.REPACK.720p.HDTV.X264-KILLERS.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E15.REPACK.720p.HDTV.X264-KILLERS.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.TIVI9999
Vietnamese
Gotham.S03E19.720p.HDTV.x264-KILLERS_letronghieu
Phù hợp bản HDTV 720p. Nguồn Phudeviet.org
Vietnamese
Gotham.S01E00.The.Legend.Reborn.720p.WEB-DL.x264.AAC
Gotham.S01E00.The Legend Reborn.WEBRip.HI.Vie
Sync từ bản dịch cho HDTV.x264-BATV của Mai Nhã @ Subteam: HomeSub.vn. Chỉnh sửa thêm một số lỗi.
Vietnamese
Gotham.S03E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S03E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
all credit to MisterT.91. uploading for vietnamese fans.
Vietnamese
Gotham.S01E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E21.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E20.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Up lại cho những ai xem online search phụ đề.
Vietnamese
Gotham.S02E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Source: http://phudeviet.org/
Vietnamese
Gotham.S02E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Source: http://phudeviet.org/
Vietnamese
Gotham.S02E17.REPACK.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Source: http://phudeviet.org/
Vietnamese
Gotham.S02E03.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E02.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E01.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E07.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E06.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E05.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E08.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E12.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E11.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E10.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E09.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E14.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E13.Repack.720p.HDTV.X264-Killers
Vietnamese
Gotham.S02E01.720p.HDTV.X264-Dimension
Gotham.S02E02.720p.HDTV.X264-Dimension
Gotham.S02E03.720p.HDTV.X264-Dimension
Gotham.S02E04.720p.HDTV.X264-Dimension
Gotham.S02E05.720p.HDTV.X264-Dimension
Gotham.S02E06.720p.HDTV.X264-Dimension
Gotham.S02E07.720p.HDTV.X264-Dimension
Gotham.S02E08.720p.HDTV.X264-Dimension
Gotham.S02E09.720p.HDTV.X264-Dimension
Gotham.S02E10.720p.HDTV.X264-Dimension
Vietnamese
Gotham.S02E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION
All credit goes to MisterT.91 thank you.
Vietnamese
Gotham.S02E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION
All credit goes to MisterT.91 thank you. Re-uploaded fixed format.
Vietnamese
Gotham.S02E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION
All credit goes to MisterT.91 thank you.
Vietnamese
Gotham.S02E13.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS
All credit goes to MisterT.91 thank you.
Vietnamese
Gotham.S02E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION
More --- http://Youmovieshd.com ----
Vietnamese
Gotham.S02E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION
More --- http://Youmovieshd.com ----
Vietnamese
Gotham.S02E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
More --- http://Youmovieshd.com ----
Vietnamese
Gotham.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
More --- http://Youmovieshd.com ----
Vietnamese
Gotham.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION
More --- http://Youmovieshd.com ----
Vietnamese
Gotham.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
More --- http://Youmovieshd.com ----
Vietnamese
Gotham.S02E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION
More --- http://Youmovieshd.com ----
Vietnamese
Gotham.S02E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION
More --- http://Youmovieshd.com ----
Vietnamese
Gotham.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION
More --- http://Youmovieshd.com ----
Vietnamese
Gotham.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S02E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S02E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S02E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S02E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S02E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S02E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
thanks to MisterT.91
Vietnamese
Gotham.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S02E01.HDTV.x264-LOL[ettv]
Có thể góp ý ở đây.
Vietnamese
Gotham.S01.ALL.720p.HDTV.X264-DIMENSION
FULL SUB. Khớp với tất cả các bản HDTV
Vietnamese
Gotham.S01.ALL.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Bản sub khớp với bản của DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S01E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Sync lại từ bản dịch của bạn vinhcmb trên phudeviet.org. Khớp với bản Gotham.S01E22.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
Gotham.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phù hợp với các bản HDTV
Vietnamese
Gotham.S01E02.HDTV.x264-LOL
Dịch: Mai Nhã - Subteam: Homesub.vn - Hỗ trợ dịch phụ đề ZUI.vn - Follow US: Facebook.com/HomeSub. Đón xem các tập tiếp theo trên HomeSub.vn
Vietnamese
Gotham.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phù hợp với các bản HDTV. Xin lỗi vì trễ hẹn, công việc học hành bận bịu quá làm không có thời gian. Từ các tập sau mình sẽ cố gắng ra sớm. Xin lỗi lần nữa. Cảm ơn các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ.
Vietnamese
Gotham.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phù hợp với các bản HDTV.
Vietnamese
Gotham.S01E01.HDTV.x264-LOL
Gotham.S01E01.HDTV.x264-LOL
Gotham.S01E01.WEB-DL.x264-WLR
Gotham.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Gotham.S01E01.Pilot.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
Gotham.S01E01.HDTV.XviD-EVO Gotham.S01E01.HDTV.XviD-AFG Gotham.S01E01.720p.HDTV.x264.AAC - Ozlem
Gotham.S01E01.Pilot.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI
Gotham.S01E01.Pilot.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-ECI
Dịch: Mai Nhã - Subteam: Homesub.vn - Hỗ trợ dịch phụ đề ZUI.vn - Follow US: Facebook.com/HomeSub. Đón xem các tập tiếp theo trên HomeSub.vn
Vietnamese
Gotham.S01E01.HDTV.x264-LOL
Phù hợp với bản HDTV
Vietnamese
Gotham.S01E00.The.Legend.Reborn.HDTV.x264-BATV
Gotham.S01E00.The.Legend.Reborn.HDTV.XviD-AFG
Gotham.S01E00.The.Legend.Reborn.480p.HDTV.x264-mSD
Gotham.S01E00.The.Legend.Reborn.720p.HDTV.x264-BATV
Dịch: Mai Nhã - Subteam: HomeSub.vn - Facebook.com/HomeSub - Đón xem các tập tiếp theo trên http://homesub.vn - Vui lòng không xóa credits khi sử dụng phụ đề - XEM ONLINE PHIM TRÊN ZUI.VN