iZombie vietnamese Subtitles


Vietnamese
iZombie.S04E07.720p.HDTV.x264-AVS.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E13.720p.HDTV.x264-SVA.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E12.720p.HDTV.x264-LucidTV.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E11.720p.HDTV.x264-SVA.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E10.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E10.720p.HDTV.x264-SVA.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E05.720p.HDTV.x264-AVS.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E03.720p.HDTV.x264-SVA
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E02.HDTV.x264-KILLERS.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E09.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E08.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E07.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E06.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E04.720p.HDTV.x264-AVS.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E03.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E02.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E01.HDTV.x264-KILLERS.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S04E01.iNTERNAL.720p.WEB.x264-BAMBOOZLE.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E10.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E13.720p.HDTV.x264-SVA.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E13.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E12.720p.HDTV.x264-SVA.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E12.720p.HDTV.x264-.SVA.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E12.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E11.720p.HDTV.x264-SVA.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E11.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E10.720p.WEB.x264-TBS.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E09.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E09.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E08.720p.HDTV.x264-SVA.VIE
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E08.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E07.720p.HDTV.x264-SVA
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E07.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E06.720p.HDTV.x264-SVA
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E06.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E05.720p.HDTV.x264-SVA
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E05.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
IZombie.S03E04.720p.HDTV.x264-SVA
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E04.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
IZombie.S03E03.720p.HDTV.x264-KILLERS
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E03.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
IZombie.S03E02.720p.HDTV.x264-SVA
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E02.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
Phụ đề tiếng Việt bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S03E01.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E18.720p.HDTV.X264-DIMENSION.VIE
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E19.720p.HDTV.X264-DIMENSION.VIE
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E17.720p.HDTV.X264-DIMENSION.VIE
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION.VIE
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION.VIE
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION.VIE
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam fb.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam
Vietnamese
Izombie.S02E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS02E07.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS02E07.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS02E07.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS02E07.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS02E07.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS02E07.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS02E07.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS02E07.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombie.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Bản dịch hoàn chỉnh của iZombie Fanclub in Vietnam www.facebook.com/iZombieVNFC
Vietnamese
Izombie.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS02E10.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS02E10.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS02E10.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS02E10.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS02E10.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombie.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam www.facebook.com/iZombieVNFC
Vietnamese
iZombie.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietsub bởi iZombie Fanclub in Vietnam. Trans: Kein, Tracy Ton, Lus Edit: Lus
Vietnamese
iZombie.S02E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Vietnamese
iZombie.S02E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS02E06.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS02E06.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS02E06.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS02E06.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS02E06.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
Izombie.S02E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS02E05.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS02E05.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS02E05.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS02E05.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS02E05.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
Izombie.S02E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS02E04.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS02E04.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS02E04.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS02E04.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
ZombieS02E04.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
Izombie.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS02E03.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS02E03.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS02E03.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS02E03.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS02E03.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS02E03.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS02E03.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS02E03.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
Izombie.S02E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS02E02.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS02E02.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS02E02.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
Izombie.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS02E01.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS02E01.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS02E01.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS02E01.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS02E01.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS02E01.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS02E01.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS02E01.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombie.S01E13-vietsub-hoàn-chỉnh
Bản đầu tay của subteam izombie việt nam. Mời các bạn thưởng thức, các bạn theo dõi mọi thông tin về phim tại https://www.facebook.com/izombievn?fref=ts. Yêu các bạn.
Vietnamese
Izombie.S01E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E13.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E13.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E13.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E13.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E13.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E13.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E13.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E11.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombie.S01E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E12.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E12.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E12.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E12.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E12.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E12.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E12.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E12.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E11.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombie.S01E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombie.S01E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được dịch bởi https://www.facebook.com/hieu.do.501 Phát hành bởi https://www.facebook.com/izombievn?fref=ts các bạn theo dõi phim theo link trên nhé. Các bạn thưởng thức vui vẻ.
Vietnamese
iZombie.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E11.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E11.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E11.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E11.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E11.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E11.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E11.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E10.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E10.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E10.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E10.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E10.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E10.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E10.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E10.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E10.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E09.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E09.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E09.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E09.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E09.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E09.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E09.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E09.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E08.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E08.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E08.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E08.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E08.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E08.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E08.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E08.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam.TV
iZombieS01E07.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E07.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E07.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E07.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E07.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E07.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E07.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E07.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E06.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E06.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E06.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E06.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E06.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E06.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E06.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E06.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E05.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E05.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E05.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E05.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E05.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E05.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E05.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E05.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E04.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E04.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E04.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E04.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E04.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E04.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E04.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E04.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E03.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E03.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E03.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E03.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E03.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E03.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E03.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E03.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E02.HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E02.HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E02.HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E02.480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E02.720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E02.HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E02.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E02.480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.
Vietnamese
iZombieS01E01.HDTV.x264-LOL
iZombieS01E01.HDTV.XviD-AFG
iZombieS01E01.HDTV.XviD-FUM
iZombieS01E01.480p.HDTV.x264-mSD
iZombieS01E01.480p.HDTV.x264-MMKV
iZombieS01E01.720p.HDTV.x265-RMTeam
iZombieS01E01.720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV
iZombieS01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
iZombieS01E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
Dịch bởi PhimHD.vn , Truy cập PhimHD.vn để cập nhật sớm hơn. Chúc các bạn xem phim vui vẻ
Vietnamese
iZombieS01E01720p.HDTV.X264-DIMENSION.CaveTeam
iZombieS01E01HDTV.x264-LOL.CaveTeam
iZombieS01E01HDTV.XviD-FUM.CaveTeam
iZombieS01E01HDTV.XviD-AFG.CaveTeam
iZombieS01E01720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam.CaveTeam
iZombieS01E01480p.HDTV.x264-mSD.CaveTeam
iZombieS01E01720p.HDTV.ReEnc.x264-TG.CaveTeam
iZombieS01E01HDTV.x264-DDMKV.CaveTeam
iZombieS01E01720p.HDTV.x265.HEVC-MMKV.CaveTeam
iZombieS01E01480p.HDTV.x264-MMKV.CaveTeam
Phụ đề dịch bởi ĐỘNG PHIM - fb.com/cavesubbingteam - Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Enjoy! - Theo dõi các tập tiếp theo tại facebook.com/cavesubbingteam. Rate sub nhé các bạn.