Legends of Tomorrow vietnamese Subtitles


Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.x264-SVA
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E07.720p.HDTV.x264-SVA
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.720p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.1080p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.480p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E06.360p.HDTV.x264-AVS
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow fanpage Việt Nam == https://www.facebook.com/LegendsVN ==
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.HDTV.x264-SVA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.1080p.HDTV.x264-SVA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E05.720p..HDTV.x264-SVA
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow fanpage Việt Nam == https://www.facebook.com/LegendsVN ==
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E04
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/LegendsVN
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.720p.HDTV.x264-KILLERS (No-HI)
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.1080p.HDTV.x264-KILLERS (No-HI)
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.480p.HDTV.x264-KILLERS (No-HI)
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E03.360p.HDTV.x264-KILLERS (No-HI)
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/LegendsVN
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.720p.HDTV.x264-SVA (No-HI)
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.1080p.HDTV.x264-SVA (No-HI)
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.480p.HDTV.x264-SVA (No-HI)
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E02.360p.HDTV.x264-SVA (No-HI)
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam\Nhttps://www.facebook.com/LegendsVN
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.HDTV.x264-SVA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.1080p.HDTV.x264-SVA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.480p.HDTV.x264-SVA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.360p.HDTV.x264-SVA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S04E01.720p.HDTV.x264-SVA Non-hi
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/LegendsVN
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03.HDTV.Complete
Tổng hợp từ nhiều nguồn tiện cho anh em download nhanh.
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01.WEB-DL.Complete
Tổng hợp từ nhiều nguồn tiện cho anh em download nhanh.
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E18.720p.HDTV.x264-SVA
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/LegendsofTomorrowVN Tập 18 (tập cuối): The good, the bad and the cuddly
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E17.720p.HDTV.x264-SVA
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/LegendsofTomorrowVN Tập 17: Guest starring John Noble (Diễn viên khách mời John Noble)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E16.720p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E16.1080p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E16.480p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E16.360p.HDTV.x264-AVS
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam ---https://www.facebook.com/LegendsofTomorrowVN Tập 16: I, Ava
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E15.720p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E15.1080p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E15.480p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E15.360p.HDTV.x264-AVS
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam (https://www.facebook.com/LegendsofTomorrowVN)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E14.720p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E14.1080p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E14.480p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E14.360p.HDTV.x264-AVS
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam ---https://www.facebook.com/LegendsofTomorrowVN Tập 14: Amazing Grace
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E13.720p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E13.360p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E13.480p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E13.1080p.HDTV.x264-KILLERS
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam ---https://www.facebook.com/LegendsofTomorrowVN Tập 13: Không chốn dung thân cho những bố già
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E10.720p.HDTV.x264-BATV
Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam www.facebook.com/LegendsofTomorrowVN
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E12.720p.HDTV.x264-AVS
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam ---https://www.facebook.com/LegendsofTomorrowVN Tập 12: Lời nguyền của Vật tổ Đất
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E11.720p.HDTV.x264-SVA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E11.1080p.HDTV.x264-SVA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E11.480p.HDTV.x264-SVA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E11.360p.HDTV.x264-SVA
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam (https://www.facebook.com/dclotvn)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E09.720p.HDTV.x264-AVS
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam ---https://www.facebook.com/LegendsofTomorrowVN--- ---Tập 9: Beebo - vị thần chiến tranh---
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E08.720p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E08.360p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E08.480p.HDTV.x264-AVS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E08.1080p.HDTV.x264-AVS
= Arrow TV Series Fanpage = [Legends of Tomorrow Fanpage Vietnam] - Supergirl Fanpage Việt Nam - .:: The Flash Fanpage Việt Nam::.
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E07.720p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E07.1080p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E07.480p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E07.360p.HDTV.x264-KILLERS
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam (https://www.facebook.com/dclotvn) Tập 7: Chào mừng đến với rừng rậm Việt Nam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E06.720p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E06.360p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E06.480p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E06.1080p.HDTV.x264-KILLERS
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E05.1080p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E05.480p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E05.360p.HDTV.x264-KILLERS
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E05.720p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E05.1080p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E05.480p.HDTV.x264-KILLERS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E05.360p.HDTV.x264-KILLERS
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam (https://www.facebook.com/dclotvn)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E04.480p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam (https://www.facebook.com/dclotvn)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E04.480p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E04.360p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam (https://www.facebook.com/dclotvn)
Vietnamese
DC's.Legends.of.Tomorrow.S03E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION-HI.Removed
DC's.Legends.of.Tomorrow.S03E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION-HI.Removed
DC's.Legends.of.Tomorrow.S03E03.480p.HDTV.X264-DIMENSION-HI.Removed
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam (https://www.facebook.com/dclotvn)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E02.480p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam (https://www.facebook.com/dclotvn)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S03E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam (https://www.facebook.com/dclotvn)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG&FGT
Resyn cho bản 1080p Web-DL từ sub của Hero Subteam, World Subteam & Vomodo (Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E17.720p.HDTV.X264-DIMENSIONettv
Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam www.facebook.com/dclotvn
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]_4
Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
TV
Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam www.facebook.com/dclotvn
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION-vietsub
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam www.facebook.com/dclotvn
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION[ettv]
Phụ đề được dịch bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam www.facebook.com/dclotvn
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thược hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/dclotvn
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thược hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/dclotvn
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E08.720p.HDTV.X264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E08.HDTV.X264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E08.HDTV.X264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam|| www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thược hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam https://www.facebook.com/dclotvn
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E07.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E07.720p.HDTV.x264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E07.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam|| www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E06.720p.HDTV.X264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E06.HDTV.X264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E06.HDTV.X264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam|| www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E05.720p.HDTV.X264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E05.HDTV.X264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E05.HDTV.X264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam|| www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E03.HDTV.X264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E03.HDTV.X264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam|| www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
DCs.Legends.Of.Tomorrow.S02E04.HDTV.x264-DIMENSION
DCs.Legends.Of.Tomorrow.S02E04.720p.HDTV.x264-DIMENSION
DCs.Legends.Of.Tomorrow.S02E04.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.Of.Tomorrow.S02E04.HDTV.x264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam|| www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
Legends.of.Tomorrow.S02E02-HDTV-WorldSubTeam-Hero-SubTeam
Legends.of.Tomorrow.S02E02-720p.HDTV-WorldSubTeam-Hero-SubTeam
Phụ Đề Dịch Bởi World Subtitles VN và Hero Subteam || Fb.com/WorldSubtitlesVN - https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E01.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E01.720p.HDTV.X264
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E01.HDTV.X264
Phụ Đề Dịch Bởi Hero Subteam || https://www.facebook.com/herosubteam || Chúc các bạn xem phim vui vẻ và nhớ rate và giữ nguyên credit ủng hộ team nhé!
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.mkv
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01
Vietnamese
DC's Legends of Tomorrow.S01E16.Legendary.WEB-DL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E16.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LoT
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E16.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-LoT
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E16.1080p.WEB-DL.6CH.x265.HEVC-PSA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E16.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E16.WEB-DL.x264-RARBG
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles FB.com/WorldSubtitlesVN - Perfect Subtitles choice. It's up to you - Truy cập WorldSubTeam.com để biết thêm thông tin chi tiết!
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.480p.x264-mSD
Legends.of.Tomorrow.S01E15.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.720p.HEVC.x265-MeGusta
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles FB.com/WorldSubtitlesVN - Perfect Subtitles choice. It's up to you - Truy cập WorldSubTeam.com để biết thêm thông tin chi tiết!
Vietnamese
DCs-Legends-of-Tomorrow-01x16-Legendary.LOL.English.C.orig.Addic7ed.com
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs-Legends-of-Tomorrow-01x15-Destiny.LOL.English.C.orig.Addic7ed.com
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E14.HDTV.LOL.en
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E16.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E15.720p.HDTV.X264-DIMENSION-vietsub
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs-Legends-of-Tomorrow-01x13-Leviathan.LOL.English.C.updated.Addic7ed.com
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E14.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E14.HDTV.x264-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E14.HDTV.x264-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E14.480p.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E14.480p.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E14.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E141080p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles. (FB.com/WorldSubtitlesVN) -Perfect Subtitles choice. It's up to you-
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E14.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
dcs.legends.of.tomorrow.113.hdtv-WorldSubTeam.com
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.480p.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.720p.HEVC.x265-MeGusta.YSTeam.ShAaNiG.MkvCage
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.Leviathan.720p.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LoT
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.480p.HDTV.x264-RMTeam
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles. (FB.com/WorldSubtitlesVN) -Perfect Subtitles choice. It's up to you-
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E13.720p.HDTV.X264-DIMENSION-vietsub
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E12.HDTV.LOL.en.
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E11.720p.HDTV.DIMENSION.en
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E12.Last.Refuge.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-LoT
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E12.Last.Refuge.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-LoT
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E12.WEB-DL.x264-RARBG
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles FB.com/WorldSubtitlesVN - Perfect Subtitles choice. It's up to you - Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên lạc tại Worldsubteam.com
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E11.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E11.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E11.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E11.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E11.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E11.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles. (FB.com/WorldSubtitlesVN) -Perfect Subtitles choice. It's up to you-
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E12.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E10.HDTV.LOL.en
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E10.HDTV.X264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E10.HDTV.XVID-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E10.720p.HDTV.X265-ShAaNiG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E10.480P.HDTV.X264.MSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E10.720p.HDTV.HEVC.X265-RMTEAM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E10.1080p.HDTV.HEVC.X265-RMTEAM
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles FB.com/WorldSubtitlesVN - Perfect Subtitles choice. It's up to you - Truy cập WorldSubTeam.com để cập nhật link download Raw + Online!
Vietnamese
DC'sLegendsOfTomorrow.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E10.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.HDTV.LOL.en
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.480p.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.AAC.MP4-Mobile
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles FB.com/WorldSubtitlesVN - Perfect Subtitles choice. It's up to you - Truy cập WorldSubTeam.com để biết thêm thông tin chi tiết!
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E09.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.720p.HDTV.DIMENSION.en
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.720p.HDTV.DIMENSION.en
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.720p.HDTV.Sammy.en
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.480p.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.AAC.MP4-Mobile
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam A commentary by
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E08.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.720p.HDTV.RMTeam-REPACK.en
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.720p.HDTV.X264[UPDATE]
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTea
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.720p.HDTV.X265-HEVC.Sammy
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.480p.207mb.HDTV.x264
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E07.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.HDTV.LOL.en.
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.REPACK.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.REPACK.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.REPACK.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.REPACK.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION[UPDATE]
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề được thực hiện bởi Legends of Tomorrow Fanpage Việt Nam - https://www.facebook.com/dclotvn/
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E06.HDTV.x264-LOL
Vietnamese
TV
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.HDTV.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.480p.HDTV.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E05.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles. (FB.com/WorldSubtitlesVN) -Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Link download: https://www.fshare.vn/file/O49L12YERDCA/5009453
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Link download: https://www.fshare.vn/file/BPCDI63MN4BY/5009453
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Link download: https://www.fshare.vn/file/PYH9HFGNPB39/5009453
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.HDTV.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.480p.HDTV.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.HDTV.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.480p.HDTV.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E04.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Link download: https://www.fshare.vn/file/PYH9HFGNPB39/5009453
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
Link download: https://www.fshare.vn/file/O49L12YERDCA/5009453
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.HDTV.XviD-FUM
DCs Legends.of.Tomorrow.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.720p.HDTV.x265.HEVC-YSTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.1080p.HDTV.x265.HEVC.5.1-YSTeam
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.HDTV.XviD-FUM
DCs Legends.of.Tomorrow.S01E03.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.720p.HDTV.x265.HEVC-YSTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E03.1080p.HDTV.x265.HEVC.5.1-YSTeam
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
TV
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.HDTV.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.480p.HDTV.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.720p.HDTV.x265.ShAaNiG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.Pilot.Part.1.720p.WEB-DL.5.1CH.x264-TooN
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.Pilot.Part.1.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LoT
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.Pilot.Part.1.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LoT
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.480p.WEB-DL.x264-MS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.WEB-DL.x264-MS
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.480p.WEB-DL.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.WEB-DL.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.WEB-DL.HEVC.x265-PSA
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.XviD-EVO
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.XviD-FUM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.XviD-EVO
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.480p.HDTV.x264-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.1080p.HDTV.X264-DIMENSION
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles (FB.com/WorldSubtitlesVN) - Perfect Subtitles choice. It's up to you -
Vietnamese
TV
Vui lòng không xóa credit có sẵn trong sub khi sử dụng sub ở các website khác. Mọi đóng góp/ý kiến/thắc mắc xin vui lòng để lại comment hoặc liên hệ trực tiếp với subteam:Facebook.com/BayMaxTeam
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.WEB-DL.x264-RARBG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-RARBG
DC’s.Legends.of.Tomorrow.S01E01.Pilot.Part.1.1080p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LoT
DC’s.Legends.of.Tomorrow.S01E01.Pilot.Part.1.720p.WEB-DL.DD5.1.H.264-LoT
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles. (FB.com/WorldSubtitlesVN)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.1080p.HDTV.x264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.x265–YSTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.480p.HDTV.x264-rmTEAM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.x265-TUSERIE
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles. (FB.com/WorldSubtitlesVN)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.x264-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.1080p.HDTV.x264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV.XviD-AFG
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.480p.HDTV.x264-rmTEAM
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.x265–YSTeam
Phụ đề thực hiện bởi World Subtitles. (FB.com/WorldSubtitlesVN)
Vietnamese
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.HDTV-LOL
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.480p.HDTV.x264-mSD
DCs.Legends.of.Tomorrow.S01E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA
Chúc các bạn xem phim vui vẻ