Slap Shot arabic Subtitles


Arabic
Slap.Shot.1977.720p.BluRay.X264-AMIABLE
Slap.Shot.1977.1080p.BluRay.X264-AMIABLE
IDX/SUB
Arabic
Slap Shot 1977 DVD (IDX/SUB)
" الترجمه أصليّه مسحوبه من قرص الـديفيدي "